Atatürk Blv. No:91/B Bafra | SAMSUN

    Carousel Item Title

Güneş Enerjisi Nedir? Neden Tercih Edilmelidir?

Güneş enerjisi, güneş ışığından güneş panelleri yardımı ile enerji elde edilmesine olanak sağlayan teknolojidir. Dünyanın en büyük enerji kaynağı güneştir. Günlük güneş enerjisi ile dünya aydınlatılabilmekte; yağışlar ile su döngüsü sağlanabilmekte ve en önemlisi de, fotosentez ile canlı yasam sürdürülebilmektedir. Günesin endüstriyel manada enerji üretimi de mümkündür. Güneşin ısınım enerjisi, yer ve atmosfer sistemindeki ziksel oluşumları etkileyen baslıca enerji kaynağıdır.


Neden Güneş Enerjisi ? Türkiye'de Güneş Enerjisi

* Güneş enerjisi sonsuz ve tükenmeyen bir enerji kaynağıdır, dolayısı ile bedavadır.
* Güneş enerjisi, saf bir enerji türüdür. Gaz, karbon monoksit, duman, toz, kükürt veya radyasyon gibi zararlı maddeleri yoktur.
* Güneş, tüm dünya ülkelerinin yararlanabileceği bir enerji kaynağıdır. Bu sayede ülkelerin enerji açısından bağımlılıkları ortadan kalkacaktır.
* Güneş enerjisinin bir diğer özelliği, hiçbir ulaştırma harcaması olmaksızın her yerde sağlanabilmesidir.
* Güneşi az veya çok gören yerlerde biraz verim farkı olmakla birlikte, dağların tepelerinde vadiler ya da ovalarda da bu enerjiden yararlanmak mümkündür.
* Güneş enerjisi hiçbir karmaşık teknoloji gerektirmemektedir. Hemen hemen bütün ülkeler, yerel sanayi kuruluşları sayesinde bu enerjiden kolaylıkla yararlanabilirler.
* Güneş enerjisi hiçbir karmaşık teknoloji gerektirmemektedir. Hemen hemen bütün ülkeler, yerel sanayi kuruluşları sayesinde bu enerjiden kolaylıkla yararlanabilirler.
* İşletme ve bakım maliyetleri az bir enerji kaynağıdır.


Güneş enerjisi potansiyeli yüksek olan Türkiye'nin ortalama yıllık toplam güneşlenme süresi 2.628 saat (günlük toplam 7,2 saat), ortalama toplam ısınım şiddeti 1.300 kWh/m²-yıl (günlük toplam 3,56 kWh/m²) olduğu tespit edilmiştir. Güneşten verimli oranlarda yararlanabilen gün sayısı yılda yaklaşık 110 gün gibi yüksek bir seviyededir. Türkiye, özellikle güney bölgelerinde dünyanın güneşlenme kuşağı adı verilen kesimine denk gelmesinden dolayı güneş panellerinden elektrik enerjisi üretimi için çok elverişli bir ülkedir. Avrupa'da bu potansiyele denk düşebilecek veya üstüne çıkabilecek pek az sayıda bölge bulunmaktadır. Türkiye'nin güneş enerjisinden yararlanma potansiyeli en fazla olan bölgesi Güneydoğu Anadolu Bölgesi'dir. Akdeniz Bölgesi ikinci sıradaki bölgemizdir. Türkiye'nin bu bölgelere kıyasla avantajı, kurulum yapılabilecek alanın çok geniş olmasından kaynaklanmaktadır. Sektör lideri Almanya ile Türkiye arasında güneşlenme değerleri açısından yüksek farklar olması, Türkiye'nin eşdeğer bir kurulumla bu teknolojiden ne kadar çok yararlanabileceğine kanıttır.