Atatürk Blv. No:91/B Bafra | SAMSUN

    Carousel Item Title

Sıhhi Tesisat

Sıhhi tesisat, yapı için gerekli suyun temini, depolanması, yumuşatılması, ısıtılması, basınçlandırılması ve dağıtımı, sıhhi tesisat aygıt ve donanımları, pis suyun atılması, atık suyun arıtılması, yağmur suyu drenajı ve yangından koruma tesisatları konularını kapsar. Ayrıca mutfak ve çamaşırhane tesisatı, yüzme havuzları güneş enerjisi tesisatı gibi özel tesisatlar sıhhi tesisat kapsamındadır.

Modern bir sıhhi tesisat sisteminin gerçekleştirilmesi için gerekli temel amaçlar ve sistem performans kriterleri aşağıdaki gibi sıralanabilir;

* Yapıya temiz suyun sağlanması ve herhangi bir şekilde pis suyun karışmasının önlenmesi.
* Aygıtların sayısı, sağlanan suyun miktar ve basıncına uygun bir sistem kurulması.
* Gerekli durumlarda su depolanması.
* Pis su drenaj sisteminin tıkanma ve katı madde birikimlerinden uygun bir bakımla korunmasının sağlanması.
* Tesisat ömrü için uygun boru ve donatım malzemesinin seçilmesi.
* Temiz ve pis su tesisatlarının uygun ayırma, yalıtım ve havalandırılmasının sağlanması.


Sıhhi Tesisat

* Islak hacimler düşey doğrultuda üst üste getirilmelidir.
* Yatay planda sıhhi tesisat olan bölümler yan yana getirilmelidir.
* Banyo ve helâlar yapı özellikleri göz önüne alınarak normal döşemeden 25 ila 40 cm düşük döşeme yapılmalıdır.
* Düşey borular, çok katlı binalarda en az 50x50 ölçülerinde tesisat galerilerinden geçirilmelidir.
* Duvarlardan geçen borulara gerekli eğim verilmelidir.
* Pissu ve temiz su tesisatı, mümkünse en kısa şekilde ve en az dirsek kullanılarak çekilmelidir.