Atatürk Blv. No:91/B Bafra | SAMSUN

    Carousel Item Title

Yerden Isıtma Sistemleri

Döşeme üzerindeki şap içine, belli aralıklarla döşenen borulardan düşük sıcaklıkta su geçirilerek yapılan ısıtma şeklidir. Bazı özel uygulamalarda boru yerine, elektrikli ısıtıcı kablo ve levhalar kullanılmaktadır.Diğer ısıtma sistemlerinden farklı olarak, yerden ısıtma tesisatında ısı mahale büyük oranda (%60 ve üstü) ışıma ile yayılır. Bundan dolayı düşük mahal sıcaklıklarında bile konforlu ısınma sağlanmış olur.

Isıtmanın büyük oranda (%60 ve üstü) ışıma ile yapılması, yerden insanın boy mesafesinde sıcaklık farkının az olması, mahalin her noktasında homojene yakın sıcaklık dağılımının olmasından dolayı yerden ısıtma sistemi diğer ısıtma sistemlerine göre çok daha konforludur.

Yerden ısıtma tesisatı düşük sıcaklıklarda çalıştığı için yoğuşmalı doğalgaz kombi ve kazanları ile yüksem verim sağlanmaktadır. Yoğuşmalı kazan kullanılan ısıtma sistemlerinde, dönüş sıcaklığı ne kadar düşük olursa, sistem o kadar verimli çalışmaktadır.


Yerden Isıtma Sisteminin Avantajları

* Dekoratiftir, mahal içinde dekoru bozan, radyatörler ve radyatör bağlantı boruları gibi görüntüler olmamaktadır.
* Konforludur, mahal içinde homojen ısınma sağlanmaktadır. Isınan hava tavanda birikmemekte, insanın boy seviyesinde düzgün ve homojene yakın sıcaklık dağılımı oluşmaktadır.
* Konforludur, mahal içinde homojen ısınma sağlanmaktadır. Isınan hava tavanda birikmemekte, insanın boy seviyesinde düzgün ve homojene yakın sıcaklık dağılımı oluşmaktadır.
* Aşırı hava akımları, duvarlarda ve perdelerde kir oluşmaz. Mahal konfor sıcaklığı ile ısıtıcı yüzey arasındaki sıcaklık farkı arttıkça hava akımları ve hava akımlarının taşıdığı toz miktarı artmaktadır. Radyatörlü sistemlerde, radyatör sıcaklığı ile mahal sıcaklığı arasındaki fark yaklaşık maksimum 58 °C olurken, yerden ısıtma sisteminde zemin sıcaklığı ile mahal sıcaklığı arasındaki fark yaklaşık maksimum 10°C olmaktadır. Bu nedenle yerden ısıtma sistemlerinde aşırı hava akımları ve bununla beraber toz taşınması oldukça azdır.
* Düşük sıcaklıkta çalıştığı için yüksek verimli yoğuşmalı kazan ve kombiler uygundur.
* Yerden ısıtma sisteminde borular ısı izolasyon malzemesi (strofor,XPS) üzerine döşendiğinden, katlar arası ısı izolasyonu kendiliğinden yapılmış olmaktadır.
* Radyatörlü sistemlere göre ömrü daha uzundur. Yerden ısıtma sistemlerinde Pe-x borular kullanıldığı için çalışma sıcaklığına ve basıncına bağlı olarak ömürleri en az 50 yıldır.
* Radyatörler metal malzemeden yapıldığı için korozyona karşı ömürleri daha kısadır.